Dokumenty

Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom (ŠKOLNÉ)
Zoznam pedagógov/ROZVRHY HODÍN
Zmluvy, objednávky, faktúry
Koncepcia riadenia a rozvoja školy
Výročná správa - 2015, 2016
Povinné zverejňovanie informácii za základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Vnútorný organizačný poriadok školy
Školský poriadok školy
Kritéria hodnotenia pedagogického zamestnanca
Tvorba a čerpanie NV a čerpanie dovoleniek
2 percentá dane

Zoznam pedagógov školy


Pedagóg Odbor, predmetUčebňa RozvrhEmail
Mgr. Adamková Simonetahudobný, spev, ZRŠ B1 8rozvrh simoneta.adamkova@zusdkbanovce.sk
Martina Bajtalováhudobný, akordeón A2 17rozvrhmartina.bajtalova@zusdkbanovce.sk
Milan Bazalahudobný, akoredónA1 10rozvrhmilan.bazala@zusdkbanovce.sk
Alica Botkovávýtvarný, multimediálnyB1 5rozvrhalica.botkova@zusdkbanovce.sk
Ľudmila Čahojováhudobný, spevA2 5rozvrhludmila.cahojova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Dalibor Dúckyhudobný, dychy A1 15rozvrhdalibor.ducky@zusdkbanovce.sk
Ďuriš Antonhudobný, husle A2 17rozvrhanton.duris@zusdkbanovce.sk
Bc. Fraňová Danielatanečný A1 6rozvrhdaniela.franova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Marcela Gašparováhudobná náuka B2 4rozvrhmarcela.gasparova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Barbora Gerbelovátanečný A1 6rozvrhbarbora.gerbelova@zusdkbanovce.sk
Jozef Giecihudobný, keyboard, gitara A1 9rozvrhjozef.gieci@zusdkbanovce.sk
Mgr. Katarína Tkáčová Hírešová hudobný, klavírA1 11rozvrhkatarina.hiresova@zusdkbanovce.sk
Ján Hodálhudobný, bicie A1 23rozvrhjan.hodal@zusdkbanovce.sk
Mária Horváthovávýtvarný B1 5rozvrhmaria.horvathova@zusdkbanovce.sk
Vladislav Humajhudobný, gitara A2 17rozvrhvladislav.humaj@zusdkbanovce.sk
Mgr. Monika Chuchútováhudobný, klavírA2 12rozvrhmonika.chuchutova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Jenisová Katarínahudobný, klavírA2 12rozvrhkatarina.jenisova@zusdkbanovce.sk
Bc. Luisa Kočišhudobný, husle A2 7rozvrhluisa.kocis@zusdkbanovce.sk
Peter Kurichudobný, dychy A2 14rozvrhpeter.kuric@zusdkbanovce.sk
Kamila KurtišováLDO B2 5rozvrhkamila.kurtisova@zusdkbanovce.sk
Mgr. art. Silvester LavríkriaditeľA1 12rozvrhsilvester.lavrik@zusdkbanovce.sk
Mgr. Eva Lavríkováliterárno - dramatickýB2 5rozvrheva.lavrikova@zusdkbanovce.sk
Jozef Lobotkahudobný, klavír, ZRŠ A1 4rozvrhjozef.lobotka@zusdkbanovce.sk
Martin Lobotkahudobný, klavír A2 24rozvrhmartin.lobotka@zusdkbanovce.sk
Bc. Miriam Magdolenovávýtvarný B1 5rozvrhmiriam.magdolenova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Emília MelasováMD B2 5rozvrhemilia.melasova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Daniela Muranovámultimediálny B1 5rozvrhdaniela.muranova@zusdkbanovce.sk
Alexandra Obstovátanečný A1 6rozvrhalexandra.obstova@zusdkbanovce.sk
Mgr. art. Angelika Pavlechová, PhD.hudobný, spev A2 10rozvrhangelika.pavlechova@zusdkbanovce.sk
Roman Petákhudobný, gitara A1 14rozvrh roman.petak@zusdkbanovce.sk
Július Sobolhudobný, gitara A2 17rozvrhjulius.sobol@zusdkbanovce.sk
Mgr. A. Tomáš Tuláčekhudobný, husle A1 28rozvrhtomas.tulacek@zusdkbanovce.sk
Martin Utekalhudobný, dychy A2 7rozvrhmartin.utekal@zusdkbanovce.sk
Michaela Valaštínovátanečný A1 6rozvrhmichaela.valastinova@zusdkbanovce.sk
Edita Varhaníkováhudobný, klavírA2 9rozvrhedita.varhanikova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Zuzana Varhaníkováliterárno - dramatický B2 6rozvrhzuzana.varhanikova@zusdkbanovce.sk
PaedDr. Katarína Verešováhudobný, spev A2 13rozvrhkatarina.veresova@zusdkbanovce.sk
Zuzana Vigodováhudobný, spev B1 6rozvrhzuzana.vigodova@zusdkbanovce.sk
Magdaléna Výškrabkováhudobný, klavírA2 11rozvrhmagdalena.maringova@zusdkbanovce.sk

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 562 žiakov (stav k 15.09.2018) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 37 pedagógov.

Kontakt

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279