Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
                    Bánovce nad Bebravou

Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

Peter Knap

Prev
Next

O nás

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný.
Forma štúdia je individuálna a skupinová. Vyučovanie prebieha aj na elokovaných pracoviskách v Uhrovci, v Rybanoch a v Šišove.
Školu navštevuje viac ako 500 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

žiaci HO

Žiaci VO

Žiaci LDO

Žiaci TO


Aktuálne
udalosti

Sladké ukončenie školského roka 2019/2020

Milí žiaci, vážení rodičia, včera sme rozdali vysvedčenia. Komplikácie, ktoré nám počas posledných mesiacov chceli v tom zabrániť, sme osladili cukrovou vatou. Vy si teraz oddýchnite, na čerstvom vzduchu, pri vode, v lese, kde ...

HudbaSochaSídlisko - grant SLSP

Hodnotiaca komisia grantového programu #mamnato vyhodnotila projekt nášho rodičovského združenia - HudbaSochaSídlisko ako jeden z 15 najlepších (z oprávnených 341 projektov) a bola mu udelená podpora ...

Mini-galéria školy