Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
                    Bánovce nad Bebravou

Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

Peter Knap

Prev
Next

O nás

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný.
Forma štúdia je individuálna a skupinová. Vyučovanie prebieha aj na elokovaných pracoviskách v Uhrovci, v Rybanoch a v Šišove.
Školu navštevuje viac ako 500 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

žiaci HO

Žiaci VO

Žiaci LDO

Žiaci TO


Aktuálne
udalosti

Zápis žiakov do ročníkov v školskom roku 2021/2022

Pedagogický zbor ZUŠ DK sa opatrne teší na nový školský rok. Žiakov privítame na zápise vo štvrtok, 2. 9. 2021 od 9:00 - 12:00 a od 13: 00 - 17:00.

Výberové konanie ZŠ Školská a Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou

Mesto Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ Školská a CVČ.

Mini-galéria školy