Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

Prijímacie pohovory na štúdium
pre školský rok 2021/2022


Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole srdečne pozývame na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v dňoch:

28. - 29. mája 2021
28. - 29. júna 2021


vždy v čase 14.00 - 17.00.

Prihlásiť sa môžete na hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický odbor.

Tešíme sa na Vás.