Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 - pobočky Šišov a Zlatníky


Kto nestihol prijímacie pohovory v júni, má poslednú možnosť prihlásiť sa na štúdium aj na našich pobočkách:

- Šišov - 14.09.2020 u triednych učiteľov v ZŠ Šišov,
- Zlatníky - 09.09.2020 v čase 13.00 - 15.00 v ZŠ Zlatníky.

Prijímačky budú pre odbory - tanečný, literárno - dramatický a výtvarný. Uvedené odbory budú otvorené v závislosti od dostatočného počtu záujemcov.

Prijímacích pohovorov sa môžu zúčastniť aj dospelí záujemcovia o štúdium.

Výsledky z prijímacích pohovorov Vám oznámime v priebehu mesiaca september 2020.