Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

List riaditeľa školy


Vážení rodičia a žiaci,

v školskom roku, v ktorom nás čaká veľa neistôt, Vám chceme ponúknuť jednu istotu – záväzok, že urobíme všetko preto, aby sme poskytovali vzdelávanie a zážitky na hornej hranici toho, čo nám okolnosti aj vlastné limity dovolia. Budeme sa o to usilovať tak, aby sme zbytočne neohrozili ani žiakov ani pedagógov. Preto potrebujeme spolu hovoriť otvorene a správať sa zodpovedne. Dovoľte mi teda, aby som nám spoločne pripomenul základné pravidlá podmieňujúce poskytovanie vzdelávania platné pre nadchádzajúci školský rok:

- vstup do školy majú povolený iba žiaci a zamestnanci školy (príloha č. 1)

- žiak prichádza do školy len s vyhlásením o bezpríznakovosti podpísaným zákonným zástupcom; predtým, než ho podpíšete, prečítajte si, prosím, podrobne jeho znenie (príloha č. 2)

- opätovné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá žiak po každej zmene zdravotného stavu, teda aj po prekonaní nachladnutia, chrípky, či iného ochorenia alebo po uplynutí dôvodu, kvôli ktorému vynechal pravidelné vyučovanie

- vyučovanie bude prebiehať v súlade s platným COVID AUTOMATOM PRE ŠKOLY, o zmenách jeho organizácie (dištančné, kombinované, individuálne) budeme informovať v následnosti na vývoj pandemickej situácie - vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu, ktorý sa však môže počas školského roka vplyvom vonkajších aj domácich okolností meniť - žiak sa vyučovania môže zúčastňovať po zaplatení jednotného školného, v rámci ktorého môže navštevovať okrem svojho hlavného predmetu aj voliteľné predmety - podmienky poskytovania rozšíreného vzdelávania určuje Ponuka voliteľných predmetov v školskom roku 2021/22 (príloha č. 3).

Na záver to najdôležitejšie:

- najspoľahlivejším článkom komunikácie trase škola – žiak – zákonný zástupca je triedny učiteľ. Tí naši svoju kompetentnosť, vynaliezavosť a vytrvalosť dokázali už veľakrát. A Vy s nimi. Spomeňte si na to, ako ste spolu hľadali riešenia pri zabezpečovaní dištančného vyučovania v jeho začiatkoch. Obracajte sa preto s dôverou práve na nich. Práve oni Vám budú vedieť najlepšie poskytnúť odpovede na otázky a navrhnúť adresné riešenia vhodné pre Vašu dcéru, či Vášho syna.

- samozrejme, je tu aj vedenie školy, ktoré je pripravené nielen zasiahnuť tam, kde kompetencie triedneho učiteľa končia, ale aj nájsť riešenia, na situácie, ktoré sme doteraz nemali dôvod riešiť. S úctou a odhodlaním v plnej miere naplniť poslanie školy vzdelávajúcej bystrých, usilovných a zvedavých žiakov sa na Vás teší

Silvester Lavrík a jeho kolegyne aj kolegovia