Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

Vyhlásenie víťazov súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko


Vyhlásenie výsledkov súťaže:Milí súťažiaci i nesúťažiaci,

máme tu vyhlásenie výsledkov našej výtvarnej súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko. Mená víťazov sa dozviete v našom novom videu. Okrem víťazných prác si môžete pozrieť aj všetky súťažné vajíčka, ktoré nám boli zaslané. Ceny pre víťazov sú nachystané a budú im odovzdané pri nástupe do školy.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Váš výtvarný odbor ZUŠ DK

PS: Nezabúdame ani na ceny pre výhercov súťaže Ľadová kráľovná. Tie tiež už čakajú na svojich majiteľov. .Pôvodné zadanie súťaže:

Výtvarný odbor ZUŠ DK vyhlasuje súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko.

Podmienky súťaže:

Súťaž je určená pre všetkých.
Technika prác je ľubovoľná - kresba, maľba, koláž, dekoratívne a priestorové práce.

Termín uzávierky súťaže je 02.04.2021.
Fotky svojich prác posielajte elektronicky na adresu: zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk

Víťazné práce budú zverejnené na našej webstránke a facebooku školy.
Ceny budú výhercom odovzdané pri návrate žiakov do školy.