Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

HudbaSochaSídlisko - grant SLSP

Hodnotiaca komisia grantového programu #mamnato vyhodnotila projekt nášho rodičovského združenia - HudbaSochaSídlisko ako jeden z 15 najlepších (z oprávnených 341 projektov) a bola mu udelená podpora vo výške 8 tisíc eur. Ďakujeme.

Projekt Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša s názvom HudbaSochaSídlisko, je už tri roky fungujúca komunitná aktivita zameraná na tvorbu trvalej inštalácie plastík a tvorbu zážitkového parku vo vnútrobloku najväčšieho sídliska (9000 obyvateľov) v meste. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na tvorbu dobrovoľníkov z radov rodičov a obyvateľov sídliska pod vedením enviromentalistov a výtvarných umelcov, diela ktorých prispejú ku kultivovania priestoru v okolí školy a vo vnútrobloku. Súčasťou projektu je úprava terénu, výsadba drevín, osádzanie lavičiek a postupná premena priestranstva okolo školy na zážitkový park, amfiteáter a galériu pod šírim nebom.