Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

Jaší sa celá škola,Vážení rodičia, vážení žiaci,

vyhlasujeme súťaž, aká tu ešte nebola - s názvom Jaší sa celá škola, čiže celá rodina hrá, spieva, tancuje, kreslí, recituje, maľuje, fotografuje, točí a hlavne - zabáva sa každý jeden domáci miláčik, bez ohľadu na počet nôh!

Hlavná cena - odpustenie školného na I. polrok školského roka 2021/2022
Cena rodičov - odpustenie účastníckeho poplatku v Deziderovom tábore tvorivosti
Divácka cena - spoločná fotografia súťažného tímu s ľubovoľným členom poroty alebo 10 vajíčok od riaditeľových sliepok

Pravidlá súťaže:

- do súťaže sa smú zapojiť najmenej 2-členné tímy, ktorých kapitánom je žiačka/žiak našej školy,
- súťažnou úlohou je tvorevé zvládnutie zadania, ktoré kapitáni dostanú od svojich triednych učiteľov,
- medzi hodnotiace kritériá patria: počet nôh účinkujúcich, kostýmy, použitie netradičných nástrojov, techník, tém, zorných uhlov, resp. vynaliezavá dramaturgia,
- minutáž súťažného príspevku nesmie presiahnuť 3 minúty

Porota:

Slávka Zámečníková (speváčka), Lukáš Latinák (herec), Silvester Lavrík (riaditeľ)

Termín a adresa:

- súťažné videá je potrebné poslať na adresu zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk najneskôr do 10.02.2021 (23:59).

Poznámka:

- tu nájdete nesúťažnú videoukážku jašenia sa