Hudobný odbor

60. ročnú tradíciu v histórii našej školy má najstarší odbor – hudobný. Čo do počtu žiakov, učiteľov a počtom vystúpení je nosnou zložkou vo vyučovacom procese v prezentácii na verejnosti.

V hudobnom odbore vyučujeme spev a hru na hudobné nástroje: husle, violončelo, kontrabas, cimbal, gitara, klavír, akordeón, keyboard, organ, bicie, zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, lesný roh, klarinet, saxofón.

Úlohou vyučovacích predmetov v HO je poskytnúť žiakom teoretické vedomosti z hudobnej teórie a najmä získať praktické zručnosti v ovládaní hudobného nástroja alebo ľudského hlasu. To, čo získajú žiaci na našej škole môžu rozvíjať v ďalšom štúdiu na konzervatóriách alebo stredných a vysokých školách pedagogického zamerania. Dôležitou súčasťou hudobného života na škole je pravidelné organizovanie triednych besiedok, interných a verejných koncertov, účasť na rôznych súťažiach a prehliadkach, kde sa žiaci učia prezentovať vlastné interpretačné schopnosti.

 

 

Fotogáléria školy.

 

 

Videoarchív HO

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 526 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279