Tanečný odbor

TO ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach nad Bebravou pracuje od roku 1991. Pod vedením tanečných pedagógov sa v TO vyučuje niekoľko druhov tanca.

Deti postupne prechádzajú od hudobno – pohybovej prípravy, kde veľkú úlohu zohráva aj korepetítor, cez ľudový tanec, klasický tanec – tzv. balet, scénický, novodobý – moderný, jazzový, spoločenský, historický, tanec iných národov, pantomímu, dejiny tanca. Žiaci majú v rámci hodín možnosť vytvárať aj vlastné tanečné kreácie, ktoré postupne spájajú do choreografií.

TO spolupracuje aj s ostatnými odbormi ZUŠ.

Žiaci TO ZUŠ majú možnosť študovať od prípravného ročníka po 7. ročník prvého stupňa, majú možnosť v štúdiu pokračovať v 2. stupni, ktorý trvá 4 roky. Prvý aj druhý stupeň končia absolventskou skúškou a verejnou choreografiou.

Zvlášť talentovaných žiakov pripravujeme na prijímacie skúšky na konzervatórium. Práca v TO nie je len mechanické učenie, ale je to hlavne práca s deťmi a rešpektovanie ich osobností a potrieb.

 

 

Fotogáléria školy.

 

 

Videoarchív TO

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 526 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279