Výtvarný odbor

Obsahom vyučovania je zvládnutie základných disciplín výtvarného prejavu v ploche i priestore na určitej estetickej úrovni primeranej veku žiaka. Vyučovanie prebieha od hravej formy v prípravnom štúdiu v materských školách a nižších ročníkoch I. stupňa základného štúdia cez spoznávanie klasických techník a to predovšetkým kresby, maľby, grafiky, modelovania a sochárskej tvorby a ich technologických postupov, ktoré plynule prechádza k experimentovaniu s technikami a ich kombinovaniu vo vyšších ročníkoch I. stupňa základného štúdia. Štúdium na II. stupni základného štúdia a v kurzoch pre dospelých sa zameriava na samostatnú tvorbu alebo ďalšiu profesijnú orientáciu. Škola zároveň poskytuje výuku na prehĺbenie štúdia, ale i štúdium so špecializáciou napríklad na fotografiu, počítačovú grafiku, keramiku a iné techniky ručných prác a remesiel podľa možností a záujmu.

 

Fotogáléria výtvarného odboru.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 526 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279