Dokumenty

Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom (ŠKOLNÉ)
Zoznam pedagógov/ROZVRHY HODÍN
Zmluvy, objednávky, faktúry
Koncepcia riadenia a rozvoja školy
Koncepcia riadenia a rozvoja školstva v Meste Bánovce nad Bebravou - ZUŠ DK 2014-2020
Výročná správa - 2015, 2016
Povinné zverejňovanie informácii za základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Vnútorný organizačný poriadok školy
Školský poriadok školy
Etický kódex pedagogických zamestnancov
Školský vzdelávací program
Kritéria hodnotenia pedagogického zamestnanca
Tvorba a čerpanie NV a čerpanie dovoleniek
2 percentá dane

Zoznam pedagógov školy

Pedagóg Odbor, predmetUčebňa RozvrhEmail
Mgr. Adamková SimonetaHO, spev, ZRŠ B1 8rozvrh simoneta.adamkova@zusdkbanovce.sk
Milan BazalaHO, akoredónA1 10rozvrhmilan.bazala@zusdkbanovce.sk
Mgr. art. Kateřina BotorováHO, klavír, akoredónA1 11rozvrhkaterina.botorova@zusdkbanovce.sk
Ľudmila ČahojováHO, spevA2 12rozvrhludmila.cahojova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Jaroslav ČamajHO, klavírA2 11rozvrhjaroslav.camaj@zusdkbanovce.sk
Mgr. Dalibor DúckyHO, dychy A1 15rozvrhdalibor.ducky@zusdkbanovce.sk
Bc. Daniela Fraňová TO A1 6rozvrhdaniela.franova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Marcela Gašparováhudobná náuka B2 4rozvrhmarcela.gasparova@zusdkbanovce.sk
Jozef GieciHO, keyboard, gitara A1 9rozvrhjozef.gieci@zusdkbanovce.sk
Ján HodálHO, bicie B1 6rozvrhjan.hodal@zusdkbanovce.sk
Mgr. Mária HorváthováVO B1 5rozvrhmaria.horvathova@zusdkbanovce.sk
Vladislav HumajHO, gitara A2 17rozvrhvladislav.humaj@zusdkbanovce.sk
Bc. Luisa KočišHO, husle A2 24rozvrhluisa.kocis@zusdkbanovce.sk
Miroslav KrátkyHO, klavír A2 12rozvrhmiroslav.kratky@zusdkbanovce.sk
Peter KuricHO, dychy A2 14rozvrhpeter.kuric@zusdkbanovce.sk
Bc. Petra KutišováLDO B2 5rozvrhpetra.kutisova@zusdkbanovce.sk
Mgr. art. Silvester LavríkLDO, riaditeľ školyA1 12rozvrhsilvester.lavrik@zusdkbanovce.sk
Mgr. Eva LavríkováLDOB2 5rozvrheva.lavrikova@zusdkbanovce.sk
Jozef LobotkaHO, klavír, ZRŠ A1 4rozvrhjozef.lobotka@zusdkbanovce.sk
Bc. Martin LobotkaHO, klavír A2 9rozvrhmartin.lobotka@zusdkbanovce.sk
Bc. Miriam MagdolenováVO B1 5rozvrhmiriam.magdolenova@zusdkbanovce.sk
Ivan MatvietsHO, bicie B1 6rozvrhivan.matviets@zusdkbanovce.sk
Mgr. Daniela MuranováVO B1 5rozvrhdaniela.muranova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Linda MusilováTO A1 6rozvrhlinda.musilova@zusdkbanovce.sk
Mgr. art. Angelika Pavlechová, PhD.HO, spev A2 10rozvrhangelika.pavlechova@zusdkbanovce.sk
Mgr. Marcela SlížíkováLDO B2 5rozvrhmarcela.slizikova@zusdkbanovce.sk
Mgr. A. Tomáš TuláčekHO, husle A1 28rozvrhtomas.tulacek@zusdkbanovce.sk
Martin UtekalHO, dychy A2 7rozvrhmartin.utekal@zusdkbanovce.sk
Mgr. Zuzana VarhaníkováLDO B2 6rozvrhzuzana.varhanikova@zusdkbanovce.sk
PaedDr. Katarína VerešováHO, spev A2 13rozvrhkatarina.veresova@zusdkbanovce.sk

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 526 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279