PRIJÍMAČKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Pozvánka

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na prijímacie pohovory, ktoré sa uskutočnia:

v Bánovciach nad Bebravou

24., 25. júna 2019 - pondelok, utorok

V čase 14:00 – 17:00.


dodatočné prijímačky Bánovce nad Bebravou

05. septembra 2019 - štvrtok

V čase 14:00 – 17:00.

na pobočke Rybany

17. júna 2019 - pondelok

V čase 13:00 – 17:00.

na pobočke Uhrovec

21. júna 2019 - piatok

V čase 13:00 – 16:00.

na pobočke Šišov

24. júna 2019 - pondelok

V čase 13:00 – 15:00.

ELEKTRICKÁ GITARA

Pozvánka

V školskom roku 2019/2020 otvárame nový odbor - elektrická gitara. Prijímacie pohovory sa budú konať v rámci posledného termínu prijímačiek v dňoch 24. - 25. júna 2019 v čase 14.00 - 17.00 v budove školy.

Hľadá sa učiteľ

Oznam

ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou hľadá učiteľov pre gitaru, klavír, husle, akordeón, husle a keyboard . V prípade záujmu sa prosím hláste v kancelárii ZUŠ DK osobne alebo na tel. č. 038/760 2279, mobil 0911 969 771.


Nástupný plat vo výške od 612,50 eur do 1 038,50 eur. Výška závisí od dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

EKO team

Oznam

Na našej ZUŠ sa chystajú veľké EKO zmeny!

Otvárame projekt ochrany životneho prostredia v spolupráci s Magdalénou Kalabovou (študentkou Sokratovho Inštitútu).

Vznikne EKO team, zavedieme triedenie odpadu a vybudujeme vonkajší kompostér.

Chceš sa zúčastniť zaujímavých workshopov a diskusii na enviro témy? Staň sa súčasťou tejto zmeny, neváhaj a pridaj sa do EKO teamu, vezmi aj rodičov a súrodencov. Všetci ste vítaní!

Poď do toho, len spolu to zmeníme.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 542 žiakov (stav k 15.09.2018) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 37 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279