DENNÝ LETNÝ TÁBOR ZUŠ

Pozvánka

Srdečne pozývame všetky deti do denného letného tábora, ktorý sa uskutoční prvý prázdninový týždeň v priestoroch školy.

Tanečný tábor: prebieha od 03.07 do 07.07.2017 od 14.00 do 17.00 h v tanečnej sále.
Program:
- výučba domorodých tancov z Afriky,
- tvorba vlastnej tanečnej variácie,
- pohybové hry a kondičné cvičenia.
Info: 0918 215042 - Barbora Gerbelová
Výtvarno - literárny tábor: prebieha 03.07. a 04.07.2017 od 14.00 do 17.00 h vo výtvarnej triede.
Program:
- písanie a ilustrovanie Encyklopédie ZUŠ,
- tvorba vlastných výtvarných prác a literárnych textov,
Info: 0908 775653 - Eva Lavríková

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 490 žiakov (stav k 15.09.2016) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279