PREDVIANOČNÝ BAZÁR - TVORIVÉ DIELNE V ZUŠ DK, 14. - 15.12.2018

Pozvánka

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou srdečne pozýva žiakov ZŠ, SŠ ich rodičov a učiteľov na TVORIVÉ DIELNE, ktoré sa uskutočnia v piatok 14. decembra 2018 (piatok) od 9,00 hod.- 18, 00 hod. v priestoroch Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a 15. decembra 2018 (sobota) od 9,00 hod. – 13,00 hod. v priestoroch Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou (v rámci festivalu Kračún).

V piatok v čase od 9,00 do 18,00 sa môžete oboznámiť s tradičnými i netradičnými remeslami prostredníctvom prezentácie kvalitných stredných umeleckých, priemyselných škôl zo Slovenska. Podporíme vaše znalosti v environmentalistike, storytellingu i arteterapii.

V sobotu v čase od 10,00 do 13,00 si môžete svoj talent rozvíjať vo filmovej, pohybovej, divadelnej, pantomimickej, výtvarnej či pohybovej tvorivej dielni. Alebo len prísť a zistiť, čo to ohľadom filmu, divadla, pohybu, pantomímy, či výtvarného umenia.

Podrobné informácie nájdete tu.

KRAČÚŇ - TVORIVÉ DIELNE,15.12.2018

Pozvánka

Mesto Bánovce nad Bebravou, MsKS a ZUŠ DK vás pozývajú na fetival Kračúň 2018.

Tvorivé dielne 10:00 - 13:00 - rozpis.

Ďalší program 14:00 - 23:00 - plagát.

EKO team

Oznam

Na našej ZUŠ sa chystajú veľké EKO zmeny!

Otvárame projekt ochrany životneho prostredia v spolupráci s Magdalénou Kalabovou (študentkou Sokratovho Inštitútu).

Vznikne EKO team, zavedieme triedenie odpadu a vybudujeme vonkajší kompostér.

Chceš sa zúčastniť zaujímavých workshopov a diskusii na enviro témy? Staň sa súčasťou tejto zmeny, neváhaj a pridaj sa do EKO teamu, vezmi aj rodičov a súrodencov. Všetci ste vítaní!

Poď do toho, len spolu to zmeníme.

Stretnutie EKOteamu bude v utorok 11.12.2018 o 17.30 v Čepčekovej sále.

Hľadá sa učiteľ

Oznam

ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou hľadá učiteľov pre gitaru, klavír, akordeón, husle a keyboard. V prípade záujmu sa prosím hláste v kancelárii ZUŠ DK osobne alebo na tel. č. 038/760 2279, mobil 0911 969 771.


Nástupný plat vo výške od 556,50 eur do 944 eur. Výška závisí od dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 562 žiakov (stav k 15.09.2018) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 37 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279