VESELÉ PRÁZDNINY

Oznam

Milí rodičia a milí žiaci prajeme vám, veselé prázdniny a veľa krásnych zážitkov!!!!!!!
TEŠÍME SA NA VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 490 žiakov (stav k 15.09.2016) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279