WORKSHOP, 28.02.2017 o 10.00 h

Pozvánka

V druhom polroku chystáme s našimi šikovnými žiakmi väčší autorský projekt - Encyklopédia pojmov zo základnej umeleckej školy.

Preto pozývame všetkých žiakov LDO a VO na jednodňový workshop, ktorý sa uskutoční počas jarných prázdnin 28.02. od 10.00 do 12.00.

Najlepšie práce budú vystavené v rámci festivalu TU ŽIJEM! v júni. Ak sa budete chcieť o workshope dozvedieť niečo viac, nápomocnými vám budú Eva Lavríková z LDO a Alica Botková z VO.

Prosíme žiakov, aby sa nahlasovali svojim triednym učiteľom.

Tešíme sa na vás!

GAŠPARÍKOVE BÁNOVCE, 10.03.2017 o 09.00 h

Pozvánka

GAŠPARÍKOVE BÁNOVCE - regionálna divadelná prehliadka, ktorú realizujeme v spolupráci s trenčianskym osvetovým strediskom. Ponuka je adresovaná predovšetkým žiakom 3. a 4. ročníkov v dopoludňajšom čase.

Prihlasujte sa na:
martina.bajtalova@zusdkbanovce.sk
telefonicky: 0915638671

Charakteristika:

Divadelná prehliadka Gašparíkove Bánovce 2017 je prezentáciou najúspešnejších súborov a sólistov divadla hraného deťmi / činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického, dramatickej hry detí / v oblasti detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých, ochotníckych divadelných súborov hrajúcich pre deti a amatérskych divadelných súborov z Trenčianskeho kraja.

Harmonogram dňa

Bližšie informácie na stránke Trenčianskeho osvetového strediska.

Deň otvorených dverí, 11. - 12.04.2017

Pozvánka

ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou vás v rámci dňa otvorených dverí pozýva na interaktívnu hudobnú klauniádu SINDIBÁD MÁ HUDBU RÁD zábavné putovanie okolo celého sveta na vlnách hudby a za pomoci dobre naladených plavidiel 11. a 12. 4. 2016 vždy o 08:30 a 10:30.

Prihlasujte sa na:
katarina.veresova@zusdkbanovce.sk
telefonicky: 0904927933

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 490 žiakov (stav k 15.09.2016) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279