OZNAM

Oznam

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26. marca 2020 ostáva vyučovanie v ZUŠ DK prerušené do odvolania. O ďalšom vývoji situácie a prípadných zmenách bude vedenie školy, rodičov a žiakov informovať obvyklou cestou.

Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Úplné znenie rozhodnutia MŠVVaŠ SR.

Karanténa kvíz 01

Kvíz

Pamätáte sa ešte, ako to vyzeralo, keď sa mohlo chodiť do školy? Možno áno, možno nie, kým sa do nej vrátime, zasúťažte si s nami! Správnym riešiteľom sa radi pomstíme nejakou absolútne nepoužiteľnou cenou. Napríklad plyšákom na cibuľke!

Upozornenie: správnych odpovedí môže byť pri každej otázke aj viac, niekedy dokonca všetky sú správne!

Link na kvíz nájdete tu.

Kvet menom Ďakujem! - Vyhodnotenie

Súťaž

Vážení a milí, kvetinárky a kvetinári, motýľkari, včielkári, srdiečkári a ostatní súťažiaci,

priznám sa, že ste ma prekvapili. Vynaliezavosťou, usilovnosťou a hlavne dobrosrdečnosťou. Sme naozaj radi, že sa Vás do našej výzvy zapojilo toľko a z takých rôznorodých končín – okrem našich žiakov a priaznivcov v Bánovciach sa k nám pridali šikovníci z Oravy (Novoť, Oravský Podzámok...), Žiaru nad Hronom, Košíc. Vďaka príspevku z Alkovenu sa naša výzva dostala aj do Rakúska. Vy ste svoju prácu odviedli vynikajúcim spôsobom, teraz je rad na nás – vyhlásiť víťazov a oceniť ich. Je to naozaj ťažká úloha, lebo veru si Vaše kvety pozeráme stále dookola a čím viac si ich pozeráme, tým menej máme chuť oceniť iba jedného, či troch... Najradšej by sme ocenili Vás všetkých. Urobíme to teda takto: svoje kvety vďaky si zatiaľ nechajte v oknách, prípadne k nim namaľujte ďalšie, lebo veď jar prichádza pomaly a treba ju posmeliť a vďaky takisto nie je nikdy dosť. Potom si svoje kvety odložte a keď sa vrátime do školy, usporiadame jednu veľkú spoločnú výstavu spojenú s koncertom s názvom Kvet menom ĎAKUJEM! Každý z Vás, kto sa do výzvy zapojil a svoj kvet prinesie, dostane voňavú a sladkú odmenu z medu, lebo veď aj na to sú kvety dobré, že sa na nich pasú včielky.

No a odvážlivcom s pevnými nervami, ktorým sa nechce čakať a sladká odmena by im bola málo, tomu môže prísť pod okno zahrať na tube riaditeľ školy - link, ale medzi nami – je to skôr trest, než odmena. Ale pánu učiteľovi Petákovi ani muk!

Tvoja zuška.

Súťaž nájdeš na školskom facebooku

Dištančné štúdium v ZUŠ DK

Oznam

AKTUALIZÁCIA:
O tom, ako sa nám s vyučovaním na diaľku darí aj nedarí, už vie aj pani prezidentka - link na FB.

Vážení rodičia, žiačky a žiaci,

vyzerá to tak, že tak skoro ma neprídete rozčuľovať a zabávať svojimi výkonmi do priestorov školy. To však neznamená, budeme sedieť so založenými rukami a čakať, kým nás nejaký vírus zje aj s topánkami. Budeme disciplinovaní a pracovití, tak ako som to u Vás videl už miliónkrát.

A preto:

- najneskôr od pondelka spustíme vyučovanie na diaľku, každý triedny učiteľ si svoj spôsob, ako s vami spolupracovať na tom, aby vám prsty neskľaveli, nohy nezdengľaveli a mozgy sa nescvrkli, nájde

- vyučovanie je z vašej strany dobrovoľné a verím, že bude aj zábavné, okrem toho, že bude nanajvýš užitočné

- od pondelka sledujte školský FB, pripravujeme pre vás súťaže o výnimočné ceny (kto vyhrá, môže napríklad zaspievať alebo zahrať sedemčiarkované cé, jedným ťahom nakresliť najväčší domček na svete, vymyslieť najdlhšie slovo, alebo na jednej nohe stáť, kým neobrastie machom), ale aj užitočné odmeny máme pre vás

S pozdravom – kto sa bojí, zle sa hojí,

Silvester Lavrík riaditeľ v rúšku

P. S.: Na tomto linku sa môžete presvedčiť, že nie všetko, čo som napísal, sú len slová, lebo hoci chlapa robí slovo, jeden čin je viac, než tisíc slov

2 percentá

Oznam

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ďakujeme.

Buďme zodpovední

Oznam

Školský dvor nie je v tomto období vhodným miestom na stretávanie sa.

Nevystavujte seba, svoje deti a ostatných zbytočnému riziku.

Ďakujeme.

Hľadá sa učiteľ

Oznam

ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou hľadá učiteľa hry na gitare. V prípade záujmu sa prosím hláste v kancelárii ZUŠ DK osobne alebo na tel. č. 038/760 2279, mobil 0911 969 771.


Nástupný plat vo výške od 612,50 eur do 1 038,50 eur. Výška závisí od dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

EKO team - výsledok triedenia dopadu

Vyhodnotenie

Máme za sebou finálnu analýzu odpadu na Základnej umeleckej škole Dezidera Kardosa.
So žiakmi sme skontrolovali, ako sa na ZUŠke triedi.
Toto sú VÝSLEDKY (porovnanie december - jun prepocitane na tyzdnove obdobie):
Množstvo celkového odpadu vzniknutého za týždeň sa znížilo o 46%.
Množstvo zmesového komunálneho odpadu sa znížilo o 86%, tým že sa na ZUŠ DK začalo triediť.
Papier bol triedený na 100%. Plasty na 96% a bioodpad na 100%.
NAJLEPŠÍ odpad je ŽIADEN odpad.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 516 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 37 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279