Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZUŠ DK

Oznam

Mesto Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní sa podáva na MsÚ v zalepenej obálke s oznančením "Neotvárať - výberové konanie - ZUŠ D. Kardoša".

Uzávierka prihlášok je 22. mája 2019 do 12.00 h.
Celé znenie - na stiahnutie.


Výberové konanie - ZŠ Partizánska -na stiahnutie.
Výberové konanie - ZŠ Gorazdova - na stiahnutie.

Koncert absolventov, 28.05.2019 o 17.00

Oznam

Všetkých srdečne pozývame na koncert absolventov 2018/2019, ktorý sa uskutoční dňa 28.05.2019 o 17.00 v sále Janka Jesenského.

Na koncerte sa predstavia žiaci a pedagógovia našej školy.

Po koncerte sa uskutoční slávnostné vyradenie absolventov z hudobného, literárno - dramatického a výtvarného odboru.

PRIJÍMAČKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Pozvánka

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na prijímacie pohovory, ktoré sa uskutočnia:

v Bánovciach nad Bebravou

24., 25. mája 2019 - piatok, sobota
24., 25. júna 2019 - pondelok, utorok

Vždy v čase 14:00 – 17:00.

dodatočné prijímačky Bánovce nad Bebravou

05. septembra 2019 - štvrtok

V čase 14:00 – 17:00.

na pobočke Rybany

22. mája 2019 - streda
17. júna 2019 - pondelok

Vždy v čase 13:00 – 17:00.

na pobočke Uhrovec

24. mája 2019 - piatok
21. júna 2019 - piatok

Vždy v čase 13:00 – 16:00.

na pobočke Šišov

20. mája 2019 - pondelok
24. júna 2019 - pondelok

Vždy v čase 13:00 – 15:00.

Hľadá sa učiteľ

Oznam

ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou hľadá učiteľov pre gitaru, klavír, husle, bicie a cimbal. V prípade záujmu sa prosím hláste v kancelárii ZUŠ DK osobne alebo na tel. č. 038/760 2279, mobil 0911 969 771.


Nástupný plat vo výške od 612,50 eur do 1 038,50 eur. Výška závisí od dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

EKO team

Oznam

Na našej ZUŠ sa chystajú veľké EKO zmeny!

Otvárame projekt ochrany životneho prostredia v spolupráci s Magdalénou Kalabovou (študentkou Sokratovho Inštitútu).

Vznikne EKO team, zavedieme triedenie odpadu a vybudujeme vonkajší kompostér.

Chceš sa zúčastniť zaujímavých workshopov a diskusii na enviro témy? Staň sa súčasťou tejto zmeny, neváhaj a pridaj sa do EKO teamu, vezmi aj rodičov a súrodencov. Všetci ste vítaní!

Poď do toho, len spolu to zmeníme.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 542 žiakov (stav k 15.09.2018) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 37 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279