Hľadá sa učiteľ

Oznam

ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou hľadá učiteľa hry na gitaru. V prípade záujmu sa prosím hláste v kancelárii ZUŠ DK osobne alebo na tel. č. 038/760 2279, mobil 0911 969 771.


Nástupný plat vo výške od 612,50 eur do 1 038,50 eur. Výška závisí od dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

EKO team - výsledok triedenia dopadu

Oznam

Máme za sebou finálnu analýzu odpadu na Základnej umeleckej škole Dezidera Kardosa.
So žiakmi sme skontrolovali, ako sa na ZUŠke triedi.
Toto sú VÝSLEDKY (porovnanie december - jun prepocitane na tyzdnove obdobie):
Množstvo celkového odpadu vzniknutého za týždeň sa znížilo o 46%.
Množstvo zmesového komunálneho odpadu sa znížilo o 86%, tým že sa na ZUŠ DK začalo triediť.
Papier bol triedený na 100%. Plasty na 96% a bioodpad na 100%.
NAJLEPŠÍ odpad je ŽIADEN odpad.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 542 žiakov (stav k 15.09.2018) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 37 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279