ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Oznámenie

Vážení a milí rodičia, v záujme zlepšenia služieb školy žiakom a ich rodičom, ako aj zvýšenia operatívnosti našej vzájomnej komunikácie od septembra 2016 zavádzame elektronické vedenie školskej agendy a triednej dokumentácie. Aby sme mohli naplno využívať jej možnosti zdvorilo Vás žiadame, aby ste vyplnili za každé svoje dieťa, ktoré je naším žiakom, či žiačkou (všetci, nielen novoprijatí!) elektronickú prihlášku s aktuálnymi údajmi.

Za pomoc Vám srdečne ďakujeme, sľubujeme ešte čistejšie tóny, o čosi krajšie tanečné kroky, výrazne veselšie farby a najkrajšie prednesy.

Zároveň Vám prajeme pekné leto a dovidenia v septembri.

Silvester Lavrík, riaditeľ školy

Link na elektronickú prihlášku
Poznámka: prihláška sa úspešne uloží a odošle až po vypísaní povinných údajov. Na prípadné chyby budete upozornení červeným oznámením v hornej časti prihlášky.

TU ŽIJEM! 2016

Zhodnotenie

Všetko bolo - zneli krásne hlasy, inšpiratívni hostia čítali, besedovali, hrali a spievali, naši žiaci a absolventi zaujali mesto (v piatok večer na námestí) aj svojich fanúšikov (v sobotu popoludní a večer na školských pódiách).

O rok sme tu zas - s tým najzaujímavejším a najpodnetnejším z toho, čo sa za rok urodilo.

Silvester Lavrík, riaditeľ školy
Óda na radosť v podaní našich žiakov a učiteľov
Zostrih z TU ŽIJEM 2016

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 532 žiakov (stav k 15.09.2015) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 29 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279