PRIJÍMACIE POHOVORY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Pozvánka

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole srdečne pozývame na prijímacie pohovory:

Bánovce nad Bebravou - všetky odbory
- 19. a 20. apríla 2017 od 14.00 do 17.00
- 19. a 20. mája 2017 od 14.00 do 17.00
- 19. a 20. júna 2017 od 14.00 do 17.00
pobočka Rybany - všetky odbory
- 19. apríla 2017 od 13.00 do 17.00
- 15. mája 2017 od 13.00 do 17.00
- 14. júna 2017 od 13.00 do 17.00
pobočka Uhrovec - všetky odbory
- 19. apríla 2017 od 13.00 do 16.00
- 19. mája 2017 od 13.00 do 16.00
- 21. júna 2017 od 13.00 do 16.00
pobočka Šišov - všetky odbory
- 20. apríla 2017 od 13.00 do 15.00
- 16. mája 2017 od 13.00 do 15.00
- 22. júna 2017 od 13.00 do 15.00

V prípade záujmu o štúdium na našej škole si môžete predbežne vyplniť elektronickú prihláškú na štúdium.
Po vypísaní ponúka systém vytlačenie prihlášky a čestného vyhlásenia, ktoré si prinesiete so sebou na prijímacie pohovory. Tešíme sa na Vás.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 490 žiakov (stav k 15.09.2016) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279