Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
                    Bánovce nad Bebravou

Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

Peter Knap

Prev
Next

O nás

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný.
Forma štúdia je individuálna a skupinová. Vyučovanie prebieha aj na elokovaných pracoviskách v Uhrovci, v Rybanoch, v Šišove a v Nitrici.
Školu navštevuje viac ako 450 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 31 pedagógov.

žiaci HO

Žiaci VO

Žiaci LDO

Žiaci TO


Aktuálne
udalosti

Kurzy pre dospelých

Kurz keramiky - je určený všetkým milovníkom modelovania, hliny, keramiky a tvorivosti ako takej. Zahŕňa modelovanie z ruky, modelovanie z formy, voľnú tvorbu bez použitia hrnčiarskeho kruhu, glazovanie a patinovanie vypálených výrobkov. Materiál ako hlina, pomôcky na modelovanie, glazúry sú poskytované školou a všetky vytvorené práce si účastníci zoberú domov.


Mini-galéria školy