Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
                    Bánovce nad Bebravou

Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

Peter Knap

Prev
Next

O nás

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný.
Forma štúdia je individuálna a skupinová. Vyučovanie prebieha aj na elokovaných pracoviskách v Uhrovci, v Rybanoch, v Šišove a v Nitrici.
Školu navštevuje viac ako 450 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 31 pedagógov.

žiaci HO

Žiaci VO

Žiaci LDO

Žiaci TO


Aktuálne
udalosti

Estill Voice Training, 18. - 19.10.2024

Milí priatelia školy a nadšení speváci, srdečne Vás pozývame na spevácke kurzy podľa Estill metódy v dňoch od 18.- 19. októbra 2024 v priestoroch ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou. Kurzy bude viesť Alizia Romero – španielska hlasová pedagogička, speváčka a mentorka v oblasti neklasického spevu.
Viac informácií na www.zusdkbanovce.edupage.org
Online prihláška: tu

Mini-galéria školy