Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
                    Bánovce nad Bebravou

Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

Peter Knap

Prev
Next

O nás

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný.
Forma štúdia je individuálna a skupinová. Vyučovanie prebieha aj na elokovaných pracoviskách v Uhrovci, v Rybanoch, v Šišove a v Nitrici.
Školu navštevuje viac ako 450 žiakov z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 31 pedagógov.

žiaci HO

Žiaci VO

Žiaci LDO

Žiaci TO


Aktuálne
udalosti

Výberové konanie na riaditeľov škôl

Mesto Bánovce nad Bebravou podľa ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
ZUŠ DK - Výberové konanie na riaditeľa školy
ZŠ Goradova - Výberové konanie na riaditeľa školy
ZŠ Partizánska - Výberové konanie na riaditeľa školy

Mini-galéria školy