Rekonštrukcia školy 2011-2012
Divadelno - tanečná sála J. Jesenského

        Rekonštrukcia školy 2011-2012
Divadelno - tanečná sála J. Jesenského

  Rekonštrukcia školy 2011-2012
Koncertná sála Dezidera Kardoša

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
      Koncertná sála Dezidera Kardoša

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
                Pavilón A budovy školy

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
                Pavilón A budovy školy

Prev
Next

Dokumenty

Zmluvy, objednávky, faktúry
  • Archív zmlúv, objednávok, faktúr

  • V súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z. z 9.12.2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je škola povinná zverejniť zmluvy, objednávky a faktúry.
    Rodičovské združenie pri ZUŠ DK
    je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Realizáciu rozhodnutí zabezpečuje Výkonný výbor RZ a Revízna komisia RZ.
  • Výkonný výbor a revízna komisia
  • Stanovy SRRZ