Kontakt

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
email: zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk
tel.č.: 038/7602279
Úradné hodiny v kancelárii školy: Pondelok - Piatok: 07.00 - 15.00 h.
___________________________________________________________
Riaditeľ školy:
Mgr. art. Silvester Lavrík
email: silvester.lavrik@zusdkbanovce.sk
Zástupca riaditeľa:
Mgr. Simoneta Adamková
email: simoneta.adamkova@zusdkbanovce.sk
tel.č.: 0911 969 771
Jozef Lobotka
email: jozef.lobotka@zusdkbanovce.sk
tel.č.: 0950 580 693

Kde nás nájdete

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 526 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279